เหตุใดจึงนิยมเอาหลานมาให้พ่อแม่เลี้ยง

ครัวเรือนข้ามรุ่น คืออะไร ? คือ ครัวเรือน ประกอบด้วยคน 2 รุ่น ได้แก่ คนรุ่น ปู่-ย่า , ตา-ยาย กับคนรุ่นหลาน โดยไม่มีคนรุ่นพ่อ – แม่อาศัยอยู่ด้วย จึงทำให้เกิดการแหว่งไป คนรุ่นพ่อ-แม่หายไปไหน? สำหรับคำตอบของปัญหาข้อนี้มาจากหลายเหตุผล บางครอบครัวคนรุ่นพ่อ – แม่ ต้องออกจากบ้านไปทำงานที่อื่น บางครอบครัวพ่อ-แม่เสียชีวิต , บางครอบครัวพ่อแม่เลิกกัน จึงลูกที่เป็นหลานมาให้ปู่-ย่าหรือตา-ยายเลี้ยง แต่การออกจากบ้านไปทำงานต่างจังหวัด เป็นเหตุผลหลักมากกว่าสาเหตุอื่น จากสถิติในปี ค.ศ. 2014 ประเทศไทยมีสภาพครอบครัวประเภทนี้ ถึง 15% แปลว่า ใน 100 ครอบครัว จะมี 15 ครอบครัวที่เป็นครอบครัวข้ามรุ่น ซึ่งมีเพียงปู่-ย่า , ตา-ยาย อยู่ตามลำพังกับหลาน ในอัตราส่วนค่อนข้างสูง โดยสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากการย้ายถิ่นฐานไปทำงานต่างจังหวัดของพ่อ-แม่ จากการศึกษาที่ผ่านมา มักมีการมุ่งเน้นศึกษาเรื่องพ่อ-แม่ย้ายถิ่น ฐานโดยเฉพาะ ในขณะที่สมาชิกครอบครัวอื่นๆอยู่กันตามลำพัง ไม่ค่อยได้รับความสนใจในการเข้าไปศึกษาสภาพความเป็นอยู่ หรือสภาพจิตใจจากนักวิชาการมากเท่าไหร่นัก Read more about เหตุใดจึงนิยมเอาหลานมาให้พ่อแม่เลี้ยง[…]