วิธีการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธีควรทำอย่างไร

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มักมีปัญหาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสมรรถภาพตามอายุที่มากขึ้น ทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของปัญหาสุขภาพ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้สูงอายุ เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตได้อย่างมาก โดยบุคคลในครอบครัวมีหน้าที่สำคัญ ในการดูแลผู้สูงอายุ เพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ต้องมีความเข้าใจในปัญหาอย่างเจาะลึก เพราะจะได้มีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและสภาพแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม อาหาร ผู้สูงอายุมีการใช้พลังงานน้อยลง ทำให้ควรลด แป้ง , น้ำตาล , ไขมัน โดยให้เน้นโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะปลา รวมทั้งเพิ่มแร่ธาตุเข้าไปด้วย เช่น แคลเซียม , สังกะสี , เหล็ก ซึ่งพบมากในนมถั่วเหลือง , ผัก , ผลไม้ รวมทั้งธัญพืชต่าง ๆ ผู้สุงอายุควรกินอาหาร ต้ม , นึ่ง , ย่าง , อบ แทนอาหาร ผัด ทอด เป็นการช่วยลดปริมาณไขมันในอาหารได้ ควรหลีกเลี่ยงอาหาร หวานจัด เค็มจัด อย่าลืมดื่มน้ำเปล่า 6-8 แก้วต่อวันด้วย ออกกำลังกาย Read more about วิธีการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธีควรทำอย่างไร[…]

การกตัญญูรู้คุณพ่อแม่หรือญาติพี่น้องทำให้ครอบครัวเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นจริงหรือไม่

ความกตัญญู คือ การสำนึกรู้คุณต่อสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ทั้ง อาหาร อากาศ น้ำดื่ม หรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่เรากำลังสวมใส่ ส่วนการกตัญญูรู้คุณต่อ พ่อ-แม่หรือญาติพี่น้อง เป็นรูปแบบที่เราสามารถนำมาอธิบายให้เห็นได้ภาพอย่างเด่นชัดมากที่สุด แน่นอนว่า ความกตัญญูเป็นเรื่องดี เป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงถึงความเป็นคนดี แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งอันทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขมากยิ่งขึ้น เป็นอีกหนึ่งปัจจัยซึ่งช่วยถักทอสายใยรัก ให้มีความเข้มแข็งกว่าเดิม แต่ทั้งนี้การกตัญญูต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ข้อหนึ่ง คือ ‘ความพอดี’ ความพอดีคือการกระทำโดยเราไม่เดือดร้อน ทั้งจิตใจและทรัพย์สิน การกตัญญู ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราต้องใช้สมองในการไตร่ตรองและพิจารณาเป็นกรณีไป ว่าทำอย่างไรจึงจะอยู่ในความพอดี ครอบครัวบนโลกนี้ ไม่ได้มีรูปแบบตายตัว เหมือนกันไปหมด เช่น ครอบครัว 1 เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ แต่ครอบครัว 2 กลับยืนอยู่ในทางตรงกันข้าม เพราะฉะนั้นถ้าจะให้คนที่มาจากครอบครัว 2 แสดงความกตัญญู เหมือนครอบครัว 1 ทุกเรื่องก็ดูเป็นการยาก ความกตัญญู ต้องมาจากการกระทำด้วยใจจริง ไม่ใช่เกิดจากการทวงบุญคุณหรือกดขี่อีกฝ่าย จนเกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจ และกระทำตามคำสั่งด้วยความตะขิดตะขวง แน่นอนว่า เราทุกคนล้วนมีความปรารถนาให้พ่อ-แม่มีสุขภาพดี ชีวิตดีๆกันทั้งนั้น และเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม ความกตัญญู ก็จัดเป็นรูปแบบหนึ่งของชีวิตที่ใครๆ ต่างก็พึงปฏิบัติด้วยกันทั้งสิ้น Read more about การกตัญญูรู้คุณพ่อแม่หรือญาติพี่น้องทำให้ครอบครัวเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นจริงหรือไม่[…]