วิธีการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธีควรทำอย่างไร

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มักมีปัญหาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสมรรถภาพตามอายุที่มากขึ้น ทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของปัญหาสุขภาพ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้สูงอายุ เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตได้อย่างมาก โดยบุคคลในครอบครัวมีหน้าที่สำคัญ ในการดูแลผู้สูงอายุ เพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ต้องมีความเข้าใจในปัญหาอย่างเจาะลึก เพราะจะได้มีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและสภาพแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม

อาหาร

ผู้สูงอายุมีการใช้พลังงานน้อยลง ทำให้ควรลด แป้ง , น้ำตาล , ไขมัน โดยให้เน้นโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะปลา รวมทั้งเพิ่มแร่ธาตุเข้าไปด้วย เช่น แคลเซียม , สังกะสี , เหล็ก ซึ่งพบมากในนมถั่วเหลือง , ผัก , ผลไม้ รวมทั้งธัญพืชต่าง ๆ ผู้สุงอายุควรกินอาหาร ต้ม , นึ่ง , ย่าง , อบ แทนอาหาร ผัด ทอด เป็นการช่วยลดปริมาณไขมันในอาหารได้ ควรหลีกเลี่ยงอาหาร หวานจัด เค็มจัด อย่าลืมดื่มน้ำเปล่า 6-8 แก้วต่อวันด้วย

ออกกำลังกาย

ถ้าผู้สูงอายุไม่มีโรคประจำตัว ควรออกกำลังกายแบบแอโรบิค 30 นาที สัปดาห์ละ 4 ครั้ง จะสร้างประโยชน์ที่ดีต่อหัวใจและหลอดเลือดเป็นอย่างมาก โดยขั้นตอนการออกกำลังกายต้องทำอย่างถูกต้อง เริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อก่อนก่อน แล้วจึงค่อยๆ เพิ่มความหนักขึ้น จนถึงระดับที่ต้องการหรือสามารถทำไหว ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ตามระยะเวลาที่ต้องการ หลังจากนั้นก็ค่อยๆ ลดลงช้าๆ จนหยุด อย่าหยุดโดยทันที ทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายกับหัวใจได้ปรับตัว

อากาศบริสุทธิ์

การให้ผู้สูงอายุสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นประจำ จะช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคร้ายต่างๆได้ อีกทั้งยังทำให้จิตใจผ่อนคลาย แจ่มใส เช่น ออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะใกล้ๆบ้าน หรือการปรับเปลี่ยนบ้านให้ ปลอดโปร่ง อากาศไหลเวียนดี ปลูกต้นไม้ให้เกิดความร่มรื่น ช่วยสร้างออกซิเจน สามารถช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ หรือหอบหืดได้

หลีกเลี่ยงอบายมุขทั้งปวง

ไม่ว่าจะเป็น บุหรี่ , สุรา,การพนัน การหลีกเลี่ยงสามารถช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคร้ายต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษา ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งลดการเกิดเหตุอาชญากรรมต่างๆ อันเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ควรเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในแต่ละบุคคล รวมทั้งพิจาณาจากโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ เช่น วาดรูปสีน้ำ ช่วยทำให้จิตใจสงบ ทำสวน ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้กล้ามเนื้อความแข็งแรง เล่นเกมกระดานทางอินเตอร์เน็ต เช่น หมากรุก ช่วยทำให้สมองไม่เสื่อมเพราะสมองได้ใช้อยู่เรื่อยๆ อีกทั้งยังต้องปรับสภาพแวดล้อมในบ้าน ให้ปราศจากความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือหกล้มซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่พบมากในผู้สูงอายุ

ควบคุมน้ำหนักตัวหรือลดความอ้วน

การควบคุมอาหารและออกกำลังกาย จะช่วยทำให้ร่างกายไม่มีไขมันส่วนเกิน ทำให้เกิดความกระฉับกระเฉง ช่วยลดปัญหาการหกล้ม รวมทั้งความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด , เบาหวาน , โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น