เรียนรู้ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว

ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคนภายในครอบครัวนั้นๆ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน เช่น มีความคิดเห็นแตกต่างกัน, คนใดคนหนึ่งไปกระทำความผิดมา, การสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน, การไม่เข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่าย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันไม่ใช่แต่เฉพาะกับสามีภรรยาเพียงอย่างเดียว ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องรีบแก้ไขให้รวดเร็วที่สุดไม่มอย่างนั้นอาจกลายเป็นปัญหาสะสมเรื้อรังจนเกินเยียวยาได้ ซึ่งวิธีการที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือการเรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาครอบครัวอย่างถูกหลัก

เรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว

  1. สร้างความซื่อสัตย์และความไว้ใจ – เป็นพื้นฐานง่ายๆ ที่จะทำให้ครอบครัวเกิดความสงบสุข ไม่เกิดปัญหา เรื่องที่ง่ายที่สุดที่ทำให้ไว้ใจได้ เช่น ไม่คิดนอกใจกันระหว่างสามีภรรยา ไม่โกหก ไว้ใจกันด้านการเงิน เป็นต้น ถ้าหากมีความไว้ใจและความซื่อสัตย์ต่อกันได้รับรองว่ายังไงครอบครัวก็สงบสุขแน่นอน
  2. ทำความเข้าใจเรื่องเพศสัมพันธ์ – การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งผู้หญิงและชายต่างก็ต้องมีความต้องการเรื่องนี้กันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าอยู่ที่ตัวบุคคลว่าใครมากใครน้อยต่างกันออกไป เรื่องเหล่านี้จำเป็นต้องทำความเข้าใจกันให้ดีระหว่างสามีภรรยา เพราะการมีเพศสัมพันธ์จะช่วยชูรสให้ชีวิตครอบครัวเป็นสุขมากขึ้น แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีการตอบสนองไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามนั่นย่อมไม่ใช่เรื่องดีแน่นอน
  3. เอาใจใส่ดูแลในทุกๆ ด้านของครอบครัว – ในความหมายนี้ไม่ได้บ่งบอกว่าจะต้องแสดงความรักหรือความเอาใจใส่เหมือนกันหมด เพราะพื้นฐานครอบครัวของแต่ละคนแตกต่างกัน แต่สิ่งที่สามารถทำได้คือแสดงออกให้เห็นว่าเรานั้นเอาใจใส่และรักครอบครัวมาก เช่น จัดงานเลี้ยงเล็กๆ ในวันสำคัญของคนในครอบครัว, พาไปเที่ยวกันเป็นครอบครัว ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต นั่งพูดคุยปรึกษากันบ้าง เป็นต้น
  4. ให้กำลังใจพร้อมชี้แนะทางออกที่ดี – การเป็นครอบครัวสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการให้คำแนะนำหรือการให้กำลังใจที่ดี ครอบครัวจะอบอุ่นสมบูรณ์ได้ให้ดูจากเมื่อคนในครอบครัวมีปัญหาแล้วพยายามหาวิธีร่วมกันแก้ไขแบบนี้จะยิ่งทำให้ความรักในครอบครัวเบ่งบานได้อีกนาน
  5. ให้เกียรติซึ่งกันและกัน – การให้เกียรติระหว่างกันจะเป็นช่องว่างเล็กๆ ที่ทำให้คนในครอบครัวไม่ล้ำเส้นซึ่งกันและกัน การให้เกียรติทีว่านี้ต้องดูความเหมาะสมด้วย
  6. สร้างความอดทนและรู้จักการให้อภัย – บ่อยครั้งที่ทุกครอบครัวก็ต้องมีปัญหาแต่อย่าลืมว่าเมื่อเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วต้องรู้จักอดทนและพร้อมให้อภัยคนในครอบครัวเสมอ ขณะเดียวกันคนที่รู้ว่าตนเองทำผิดก็ต้องรู้จักยอมรับผิดและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นกัน