ผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อสังคมและครอบครัว

ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ให้ความรักความอบอุ่นและพ่อแม่ก็เป็นบุคคลแรกที่เราจะไว้ใจ เป็นสถาบันแรกจะคอยให้คำแนะนำดูแล แต่ถ้าหากสถาบันครอบครัวที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่สามารถทำหน้าที่ของสถาบันนี้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งนั่นทำให้จากจุดเริ่มต้นของการมีครอบครัวที่ดีที่จะคอยดูแลให้คำแนะนำเรา กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรง การทะเลาะเบาะแว้ง จากสถาบันในครอบครัว ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่อบอุ่นของครอบครัวก็มักจะมีปัจจัยมาจากหลายปัจจัย แต่หนึ่งในปัจจัยยอดฮิตในสังคมไทยที่สร้างความร้าวฉานในสถาบันครอบครัวอย่างหนึ่งก็เห็นจะเป็นเรื่องของผลกระทบที่เกิดจาก ผลของแอลกอฮอล์ แม้หลายคนจะเห็นสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติ แต่สำหรับกลุ่มคนที่เจอปัญหานั่นก็ถือเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบในระยะยาวอย่างมากมายเลยจริง ๆ ซึ่งในบทความนี้เราจะพาทุกท่านมารู้ถึงผลกระทบของเจ้าแอลกอฮอล์ตัวร้ายว่าสามารถทำร้ายสถาบันครอบครัวของเราและต่อสังคมได้อย่างไรบ้าง

แอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติดทั้งหลายตามชื่อของมันแล้ว สารประเภทนี้ก็จะมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทเป็นผลให้สูญเสียการควบคุมของร่างกายและพฤติกรรมจนทำให้ขาดสติสัมปชัญญะจนอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่หลายคนไม่ต้องการมากยิ่งขึ้น อย่างเริ่มต้นจากครอบครัวไปจนสู่สังคมแอลกอฮอล์จากที่กล่าวถึงสรรพคุณข้างต้นว่าแล้ว หลายท่านคงสามารถคาดการณ์ได้ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอย่างเรื่องครอบครัว แอลกอฮอล์อาจก่อให้เกิดการมีปากเสียงกันได้ในเรื่องต่าง ๆ จากคนที่เคยคิดตริตรองคำพูดต่าง ๆ ออกมาอย่างรอบครอบก็อาจมีภาวะทางอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง เริ่มไม่พูดกันด้วยเหตุด้วยผลจนนำมาสู่การทะเลาะเบาะแว้ง บางรายอาจนำไปสู่การหย่าร้างกันในอนาคตซึ่งในส่วนนี้ก็อาจจะนำปัญหาต่าง ๆ มาสู่ลูก ๆ ของท่านด้วย  โดยในเด็กบางรายอาจคิดว่าบ้านไม่ใช่สถานที่ที่มีความอบอุ่นใจอีกต่อไปอาจเกิดภาวะต่อต้านหรือไปร่วมกับกลุ่มคนที่ไว้ใจเช่นเพื่อนอาจถูกชักชวนไปทำเรื่องที่ไม่เหมาะสมต่อไป หรือในบางรายอาจซึมซับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากพ่อแม่ผู้ปกครองอีกด้วยซึ่งพฤติกรรมนี้ก็จะทำให้เป็นภัยร้ายกับสังคมต่อไป นอกจากนี้แอลกอฮอล์หากดื่มแล้วขับขี่ยานพาหนะก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ดื่มเองหรือเกิดอุบัติเหตุกับคนบริสุทธิ์ท่านอื่น ๆในสังคมอีกด้วย

หลังจากที่ได้ทราบโทษของแอลกอฮอล์กันมาแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกท่านตระหนักถึงภัยร้ายจากแอลกอฮอล์ที่จะตามมา และอยากให้ทุกท่านรู้จักยับยั้งช่างใจ ซึ่งหากจำเป็นที่จะต้องดื่มควรดื่มแต่พอประมาณหรือหากมีอาการมึนเมาก็ควรจะรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเรียกโดยสารรถสาธารณะเพื่อไม่ให้ความประมาทของตนไปคร่าชีวิตของผู้อื่นต่อไป