Theechocenter.org เว็บไซต์ที่สร้างมาเพื่อให้คนทั่วไป ได้คิดถึงครอบครัวของตนเองมากยิ่งขึ้นว่าสำคัญแค่ไหนและควรทำยังไงถึงจะรักษาครอบครัวให้อยู่รอดตลอดฝั่ง